Termeni și condiții

Site-ul www.socialfood.ro găzduiește și platforma online de strângere de fonduri, pentru proiecte din domeniul sănătății, a Asociației Black Sea FooDignity, cu sediul în Bucuresti, Str. Johannes K. Kepler, nr. 27, et. 1, ap. 2, sector 2, CUI 34202594.

Pentru companii:

Pe site-ul www.socialfood.ro, orice companie poate completa Contractul de sponsorizare pentru redirecționarea a 20% din impozitul pe profit, cu toate datele necesare. Datele vor rămâne înregistrate, în așa fel încât, la următoarea accesare, după introducerea CUI-ului, Contractul va fi completat automat cu datele societății comerciale.

Se va primi și un e-mail cu contractul atașat, în care va fi completată automat suma (sumă introdusă de către sponsor în momentul completării formularului online) și data sponsorizării. Contravaloarea Contractului de sponsorizare se achită fie online, pe platforma, fie prin bancă, în contul Asociației Black Sea FooDignity.

Pentru persoane fizice:

În cazul unei investiții lunare, banii vor fi reținuți din cont în fiecare lună. În primul e-mail, în care devine investitor lunar, investitorul va primi un link de dezabonare, pe care îl poate folosi dacă dorește să se dezaboneze.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și condiții, precum și orice modificări ale site-ului www.bsfda.ro, fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Termeni:

Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:

 • Site: portalul care aparține și este administrat de Black Sea FooDignity, care se află la adresa www.socialfood.ro.
 • Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video etc.
 • Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii şi conditiile de utilizare ale prezentului site.
 • Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor şi legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociației.
 • Conținutul site-ului, Drepturile de autor (Copyright): Platforma www.socialfood.ro conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Black Sea FooDignity.

Conținutul site-ului www.socialfood.ro este prezentat cu bună credință. Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar Asociația Black Sea FooDignity nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei www.socialfood.ro este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani. Conținutul site-ului www.socialfood.ro (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a Asociației Black Sea FooDignity și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei (Asociația Black Sea FooDignity). Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa office@socialfood.ro. De la regulile de mai sus fac excepție materialele disponibile în secțiunea “Promovează-ne“. Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a Asociației Black Sea FooDignity și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al Asociației.

Termeni:

Platforma www.socialfood.ro conține linkuri către alte site-uri, acestea fiind afișate în secțiunea “Presă” cu bună credință, în urma unei monitorizări interne. Asociația Black Sea FooDignity nu este responsabilă pentru conținutul unor site-uri din afara platformei www.socialfood.ro. Conexiunea la conținutul aflat în afara platformei se realizează pe propria răspundere a utilizatorului

Politica de confidențialitate:

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul utilizatorului în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, organismele internaționale de carduri și furnizorii de servicii/produse, respectiv conform legii, către instituțiile abilitate. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, donatorii noștri au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare (art. 12)
 • Dreptul la acces la date (art. 13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
 • Dreptul la intervenție (art. 14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  • transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  • notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).
 • Dreptul la opoziție (art. 15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.
 • Dreptul de a se adresa justiției (art. 18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
 • Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

Donații:

Donația prin card
În cazul plății prin card, aceasta se face securizat, prin intermediul platformei www.socialfood.ro. Pentru folosirea acestei metode, donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care dorește să o doneze și care se va retrage de pe cardul bancar indicat de donator. În utilizarea donației prin card, donatorul se angajează că va furniza informatii reale, corecte, actuale și complete. În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a-i bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Donația prin Paypal
În cazul plății prin Paypal, utilizatorul este direcționat spre contul personal Paypal, unde va efectua donația. Pentru folosirea acestei metode, utilizatorul trebuie să aibă la momentul donației un cont Paypal. Pentru folosirea acestei metode, utilizatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care dorește să o doneze și care se va retrage din contul Paypal.

Donația prin transfer bancar
Donația prin transfer bancar se va efectua într-unul dintre conturile Asociației Black Sea FooDignity:

 • CONT RON: RO35BTRLRONCRT0283039401
 • CONT EUR: RO82BTRLEURCRT0283039401
 • CONT USD: RO86BTRLUSDCRT0283039401

Mesaje și informări:

Utilizatorii înregistrați ai platformei www.socialfood.ro pot primi, în mod ocazional, notificări de la site, de la Asociația Black Sea FooDignity sau de la sponsorii și partenerii acesteia, doar în cazul unei comunicări legate de platforma www.socialfood.ro. Dacă utilizatorul nu dorește să primească asemenea mesaje, ne poate notifica la adresa office@socialfood.ro.

Litigii
Legile române vor guverna Termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Asociația Black Sea FooDignity. În cazul unor eventuale conflicte între Asociația Black Sea FooDignity și donatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse:

 • Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea donației, utilizatorul va accepta fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.
 • Prin acordul său pentru Termenii și condițiile de mai sus, donatorul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din accesarea platformei www.socialfood.ro.
 • Pentru orice detalii sau neclarități, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la adresa office@socialfood.ro.